Kirkeveien 64B (Majorstuhuset, 3. og 4. etg), Oslo
Kirkeveien 61 (4. etg), Oslo

Det handler om deg

Oslo Psykologbehandling er en privat klinikk på Majorstuen, og er åpen fra morgen til kveld, mandag til søndag.

Tjenester

Vi leverer et bredt spekter av psykologtjenester.

Psykologer

Våre psykologer har lang erfaring og høy kompetanse. Alle er medlemmer av Psykologforeningen.

Rask behandling

Rask behandling kan hindre at lidelsen øker i omfang. Unngå lange ventelister. 

Forenklet timebestilling

Vår automatiserte bestillings- og betalingsløsning forenkler prosessen. 

Sentralt på Oslo Vest

Trikk, buss, bane og parkering i umiddelbar nærhet. Anonym inngang.

Privat klinikk

Depresjon og angst er de vanligste psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Rask behandling kan redusere lidelsen. 

Psykiske plager er normalt

Nedstemthet, konstant følelse av å bekymre seg, problemer med søvn, dårlige spisevaner, lav selvfølelse eller skyldfølelse kan ofte være selvforsterkende dersom man ikke får kyndig hjelp. Har du problemer i nære relasjoner eller sliter med skyldfølelse, kan det være godt for deg å snakke med fagpersoner som har erfaring fra lignende saker.

I løpet av livet er det vanlig å kjenne på angst, stress og ubehag. Noen kjenner at gleden og motivasjonen til å gjøre selv de mest trivielle gjøremål har blitt borte. En av fire rammes av angstlidelse i løpet av livet.

Det finnes god hjelp!

Det er viktig at du tar et valg om å gjøre noe med situasjonen din, i motsetning til å akseptere å leve livet ditt med psykiske vansker.  Psykologen har som regel hørt om lignende situasjoner før, og benytter seg av forskningsbaserte tilnærminger og behandlinger av psykiske vansker.

Problemene går som regel ikke bort av seg selv. Psykisk helse er viktig å pleie, og det er likt for alle mennesker. Effektiv psykologisk hjelp gjør at du kan komme raskere tilbake til et normalt liv og korte ned på den vonde perioden. Uansett om du er motivert eller har troen på bedring, kan du sammen med psykolog i det minste finne ut hvilke muligheter du har og hva som kreves av deg for å komme på et bedre spor.

Behandlingstilbud

Våre psykologer har bred kompetanse innen mange områder.

Utredning/kartlegging

Alle behandlinger starter med å kartlegge situasjonen din. Våre psykologer bruker forskningsbaserte tilnærminger og vil sammen med deg finne ut hva som kreves av dere begge for videre behandling. 

Bestill time nå.

Lav selvfølelse

Lav selvfølelse kan begrense livskvaliteten din betydelig. Med kyndig hjelp kan situasjonen din forbedres med mål om å normalisere selvfølelsen din.

Bestill time nå.

Søvnproblemer

Søvn er et primærbehov som må dekkes. For lite søvn over tid kan ha mange negative konsekvenser, og forringe livskvaliteten og stabiliteten i livet ditt. Våre psykologer bruker forskningsbaserte metoder for å hjelpe deg å kartlegge og behandle.

Bestill time nå.

Dårlig selvtillit

Din egen tiltro til egne prestasjoner er en viktig faktor for å lykkes både sosialt, på skole og i arbeidslivet. Selvtilliten kan få seg en knekk av flere årsaker, og noen kjenner på at de aldri har hatt særlig god tillit til seg selv. Dette kan vi arbeide med sammen.

Bestill time nå.

Skam- og skyldfølelse

Skam og skyld kan legge seg som et mørkt teppe over alt i livet, uansett hvor godt livet for øvrig er. Ved å få hjelp til å kartlegge grunnen til skam- og skyldfølelse, samt en forsningsbasert tilnærming til behandling av problemet sammen med høyt kvalifiserte psykologer, kan du korte ned på den verdifulle tiden du bruker opp ved å kjenne på dekket av skam og skyld.

Bestill time nå.

Stress

Mange kjenner på et forventningspress fra alle kanter i livet. Man føler gjerne at man må «levere» hjemme, med venner, på skolen og på jobb. I tillegg kan faktorer som økonomi, parforhold, forhold på arbeidsplassen og følelsen av å ha mistet kontroll på noe bidra til usunt stress som må behandles. Våre psykologer hjelper deg med kartlegging og vil gå vitenskapelig til verks for å hjelpe deg med å finne årsakene til stresset ditt, og gi deg helt konkret hjelp til å håndtere det for å bli kvitt stresset.

Bestill time nå.

Traumatiske opplevelser og vonde minner
Angst

Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Angstlidelse kan også dreie seg om irrasjonell frykt knyttet rundt bestemte objekter eller situasjoner, tvangstanker, tvangshandlinger, posttraumatisk stresslidelse, fobier og panikklidelse.

Å leve med angst kan gi sterkt redusert livskvalitet, og er noe du bør ta tak i for å ikke bruke tiden din på unødvendige lidelser.

Bestill time nå.

Sorg, tristhet og nedstemthet

Noen vet hvorfor de er i sorg eller kjenner seg nedstemt, og kan bearbeide dette målrettet sammen med psykologen. Det kan være en hendelse, tap av noen man er glad i, følelsen av å ikke lykkes i livet eller andre opplevelser eller tanker som gjør at livet kjennes ekstra vanskelig akkurat nå.

Andre kjenner på sorg, tristhet eller nedstemthet «uten grunn». Men det er alltid en grunn til at man føler det man føler, og dette ønsker vi å hjelpe deg å finne ut av. Våre psykologer vil starte med en vitenskapelig tilnærming til problemet ved å kartlegge situasjonen din og hvordan du opplever det, slik at du kan få hjelp til å identifisere problemet og at vi kan starte med å arbeide mot forbedring.

Bestill time nå.

 

Parterapi

Priser

Dagtid
Enkelttime 1250,-
Dobbelttime 2490,-
Kveldstid
Enkelttime 1350,-
Dobbelttime 2590,-
Helg
Enkelttime 1450,-
Dobbelttime 2690,-
Parterapi
Enkelttime 1690,-
Dobbelttime 2890,-

Psykologer

Andy Thiem

Psykologspesialist

Andy har en sjelden kombinasjon av erfaring. Han har arbeidet mye med utredning og behandling av lette psykiske psykiske tilstander og plager som angst, depresjon og tilpasningsvansker. I tillegg har han bred erfaring med behandling av mer alvorlige psykiatriske lidelser som psykose og nærliggende vansker.

Bestill time hos Andy

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Videokonsultasjon, kveldstid
 

Parterapi
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

 

Mari Ringsaker

Psykolog

Mari er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun er en varm terapeut med et sterkt engasjement for å hjelpe deg å få det bedre. Hun legger stor vekt på å møte deg på en åpen og nysgjerrig måte og er opptatt av at terapirommet skal føles trygt.
Mari ser på terapi som et et samarbeid hvor dere begge bidrar aktivt i arbeidet mot endringen du ønsker. Hennes mål er at timene skal føles nyttige for deg. Hun kombinerer tilnærminger fra forskjellige behandlingstradisjoner for å tilpasse terapien best mulig til den enkelte. Mari kan blant annet hjelpe med depresjon, angst, stress, dårlig selvfølelse, relasjonelle vansker m.m.

 

Bestill time hos Mari

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

Jakob Løvstad

Psykolog

Jakob er psykolog, sivilingeniør i datateknikk og forsker. Han er tidligere landslagssjef i MMA og merittert utøver på internasjonalt nivå.

Terapi som verktøy for mental trening oppdaget Jakob tidlig, både innen toppidretten og lederutvikling. Dette førte ham videre inn i psykologien for å arbeide med dem som synes livet kan være utfordrende, og ikke bare innen prestasjon på toppiddrettsnivå.

Metodikk for psykologbehandling tilpasses hver klient. Jakob er pragmatisk og velger fra en fyldig verktøykasse hva som kan være aktuelt for den som søker hjelp. Fokus på personlig vekst og mestring er sentralt. Målsetting er å skape et nært møte med støtte og trygghet til å arbeide med det som er sårt og vanskelig. Jakob har arbeidet mye med utredning og behandling av personer med det meste av livsutfordringer, og har rikelig med erfaring innenfor eksistensielle temaer som liv/død, tap, mening, identitet og selvbilde.

Bestill time hos Jakob

Hverdager, dagtid
 

Vilde Von Krogh Monclair

Psykolog

Vilde er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun er en varm og engasjert terapeut som er opptatt av at du skal føle deg sett og forstått. Hennes mål er å etablere et trygt rom hvor du kan være åpen, slippe masken og være deg selv – helt uten filter.

Vilde mener at alle kan ha nytte av terapi i løpet av livet. Enten det gjelder hjelp til å takle en nylig oppstått krise, eller for å dykke ned og ta tak i noe man har båret på over tid. I terapien vil dere sammen finne ut hva som trengs- og hvordan dere skal jobbe sammen for å få til de endringene du ønsker å oppnå.

Bestill time hos Vilde

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

Kirvil Hegna

Psykolog

Kirvil har opparbeidet seg bred erfaring fra offentlig og privat sektor.

Hun har møtt på mennesker i alle aldre, ofte med deres pårørende. Erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, atferd og/eller nevropsykologiske utfordringer, relasjonelle-, livsmestrings- og stressrelaterte vansker.

Kirvil har fokus på å lytte og etablere en fordomsfri og trygg arena. Hun arbeider for at samarbeidet i samtalene skal bidra til å gi klienten en bedre forståelse av seg selv og de behovene som er viktige for å få et godt og meningsfylt liv.
Bestill time hos Kirvil

Hverdager, dagtid
 

Mery Jakubowicz

Psykolog

Mery er 51 år og utdannet klinisk psykolog med fordypning innen utviklingspsykologi og over 20 års erfaring.

Mery er opptatt av at du blir sett, hørt og forstått – viktige faktorer for å føle seg trygg nok til å kunne arbeide sammen med psykologen for å forbedre psykisk helse og livskvalitet. Hun har bred erfaring med ulike aldersgrupper og lidelser som livskriser, angst, depresjon, sorg, traumer, PTSD, asperger, rusavhengighet, ofre for mennesker med narsissistisk personlighet med mer.

Bestill time hos Mery

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Videokonsultasjon, kveldstid
 

Parterapi
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

Jens Halvorsen

Psykolog, PhD

Jens er utdannet psykolog ved universitet i Århus, og har i tillegg en master i kognitiv og biologisk psykologi ved NTNU Trondheim. 

Jens er opptatt av viktigheten av å kunne møte deg med en tilnærming som fungerer for deg der du er akkurat nå med et perspektiv som omfatter alt fra det helt konkrete og praktisk problemløsende, til større og livsfilosofiske tema.

Han er opptatt av å skape et rom som gir en god balanse mellom trygghet og utfordring for å skape positive og varige endringer.

Som psykolog og person fokuserer han på å se de sidene som fungerer godt i alle klienter, og anser psykiske utfordringer mer som deler av det normale heller enn at det er noe separat og annerledes.

Bestill time hos Jens

Hverdager, dagtid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

 

Om oss

Oslo Psykologbehandling er en privat klinikk sentralt beliggende i Majorstuhuset på Majorstuen i Oslo. Klinikken tilbyr psykologtjenester til private kunder og til bedrifter. Våre psykologer er erfarne har kort ventetid. Psykologen arbeider sammen med deg for å komme ut av vanskelighetene. Våre psykologer mottar ikke driftstilskudd. Behandling hos privat psykolog gir ikke adgang til refusjonsordninger. Betaling gjennomføres ved bestilling av time, og endring og avbestilling må utføres innen 72 timer før behandlingen starter.

 

Uttalelser

«I møte med psykologen har jeg forstått mer om verdien av meg selv og at jeg er unik og verdifull som jeg er. «

«Samtale om de vanskelige tingene er verken farlig eller skummelt. Jeg skulle ønsket at jeg hadde gjort dette tidligere. «

«Rask behandling ga meg mulighet til forstå problematikken tidlig og å gjøre noe med problemet mitt.»

Oslo Psykologbehandling
Kirkeveien 64B / Kirkeveien 61
0366 Oslo
post@oslopsykologbehandling.no

Telefon 226 00 226

Kirkeveien 64B (Majorstuhuset): Inngang fra Sørkedalsveien, bak Krogh Optikk.
Heis og trapp til klinikken med behandlingsrom i både 3. og 4. etg.

Kirkeveien 61: Inngang mellom Posten og McDonalds, Heis og trapp til 4. etg.

 

Oslo psykologbehandling AS
Org nr 926 837 931

 

Personvern