Ikke utsett problematikken

Bestill time

Klikk på booking-knappen under ønsket psykolog.

Andy Thiem

Andy Thiem

Psykologspesialist

Andy Thiem psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi.

Andy har en sjelden kombinasjon av erfaring. Han har arbeidet mye med utredning og behandling av lette psykiske psykiske tilstander og plager som angst, depresjon og tilpasningsvansker. I tillegg har han bred erfaring med behandling av mer alvorlige psykiatriske lidelser som psykose og nærliggende vansker.

Videopresentasjon av Andy:
Bestill time hos Andy

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Videokonsultasjon, kveldstid
 

Parterapi
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

 

Kirvil Hegna

Kirvil Hegna

Psykolog

Kirvil har opparbeidet seg bred erfaring fra offentlig og privat sektor.

Hun har møtt på mennesker i alle aldre, ofte med deres pårørende. Erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, atferd og/eller nevropsykologiske utfordringer, relasjonelle-, livsmestrings- og stressrelaterte vansker.

Kirvil har fokus på å lytte og etablere en fordomsfri og trygg arena. Hun arbeider for at samarbeidet i samtalene skal bidra til å gi klienten en bedre forståelse av seg selv og de behovene som er viktige for å få et godt og meningsfylt liv.
Videopresentasjon av Kirvil:
Bestill time hos Kirvil

Hverdager, dagtid
 

Mery Jakubowicz

Mery Jakubowicz

Psykolog

Mery er 51 år og utdannet klinisk psykolog med fordypning innen utviklingspsykologi og over 20 års erfaring.

Mery er opptatt av at du blir sett, hørt og forstått – viktige faktorer for å føle seg trygg nok til å kunne arbeide sammen med psykologen for å forbedre psykisk helse og livskvalitet. Hun har bred erfaring med ulike aldersgrupper og lidelser som livskriser, angst, depresjon, sorg, traumer, PTSD, asperger, rusavhengighet, ofre for mennesker med narsissistisk personlighet med mer.

Videopresentasjon av Mery:
Bestill time hos Mery

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Videokonsultasjon, kveldstid
 

Parterapi
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

Jens Halvorsen

Jens Halvorsen

Psykolog

Jens er utdannet psykolog ved universitet i Århus, og har i tillegg en master i kognitiv og biologisk psykologi ved NTNU Trondheim. 

Jens er opptatt av viktigheten av å kunne møte deg med en tilnærming som fungerer for deg der du er akkurat nå med et perspektiv som omfatter alt fra det helt konkrete og praktisk problemløsende, til større og livsfilosofiske tema.

Han er opptatt av å skape et rom som gir en god balanse mellom trygghet og utfordring for å skape positive og varige endringer.

Som psykolog og person fokuserer han på å se de sidene som fungerer godt i alle klienter, og anser psykiske utfordringer mer som deler av det normale heller enn at det er noe separat og annerledes.

Videopresentasjon av Jens:
Bestill time hos Jens

Hverdager, dagtid
 

Videokonsultasjon, dagtid
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

 

 

Jakob Løvstad

Jakob Løvstad

Psykolog

Jakob er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og er i tillegg tidligere sivilingeniør i datateknikk fra NTNU, med flere års forskningserfaring som stipendiat. Han er også tidligere landslagssjef i MMA og profesjonell utøver i samme sport.

Jakob kom opprinnelig inn i terapi gjennom mental trening myntet på sport og lederutvikling. Etter hvert ble det aktuelt å gå dypere inn i faget og også jobbe med de som synes livet kan være litt mer utfordrende, heller enn kun prestasjonsperspektivet.

I selve terapien anser han det som viktig å hjelpe den som søker hjelp med å møte det vanskelige på en dyp nok måte til å kunne forløse hva enn problemet er på en varig måte. Å skape et menneskelig møte med god nok støtte og trygghet til å møte det man synes er sårt, blir en sentral side av hver time sammen.

Selve metodikken som anvendes tilpasses til enhver tid deg som klient. Jakob er langt fra dogmatisk, og velger heller fra en bred verktøykasse hva som kan være aktuelt å ta frem for den som søker hjelp. Det viktigste er at det oppstår best mulige betingelser for personlig vekst og mestring for den enkelte.

Hva gjelder mer spesiell kompetanse, har Jakob også jobbet med utredning og behandling av mennesker med nevrokognitive utfordringer, og også hatt rikelig med erfaring innenfor eksistensielle temaer (liv/død, tap, mening, identitet og selvbilde mm).

Bestill time hos Jakob

Hverdager, dagtid
 

 

Vilde Von Krogh Monclair

Vilde Von Krogh Monclair

Psykolog

Vilde er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun er en varm og engasjert terapeut som er opptatt av at du skal føle deg sett og forstått. Hennes mål er å etablere et trygt rom hvor du kan være åpen, slippe masken og være deg selv – helt uten filter.

Vilde mener at alle kan ha nytte av terapi i løpet av livet. Enten det gjelder hjelp til å takle en nylig oppstått krise, eller for å dykke ned og ta tak i noe man har båret på over tid. I terapien vil dere sammen finne ut hva som trengs- og hvordan dere skal jobbe sammen for å få til de endringene du ønsker å oppnå.

 

Bestill time hos Vilde

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål. 
 

Mari Ringsaker

Mari Ringsaker

Psykolog

Mari er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun er en varm terapeut med et sterkt engasjement for å hjelpe deg å få det bedre. Hun legger stor vekt på å møte deg på en åpen og nysgjerrig måte og er opptatt av at terapirommet skal føles trygt.
Mari ser på terapi som et et samarbeid hvor dere begge bidrar aktivt i arbeidet mot endringen du ønsker. Hennes mål er at timene skal føles nyttige for deg. Hun kombinerer tilnærminger fra forskjellige behandlingstradisjoner for å tilpasse terapien best mulig til den enkelte. Mari kan blant annet hjelpe med depresjon, angst, stress, dårlig selvfølelse, relasjonelle vansker m.m.

 

Bestill time hos Mari

Hverdager, dagtid
 

Hverdager, kveldstid
 

Forsikring
For bestilling av konsultasjon som dekkes av behandlingsforsikring, må du ha en aktiv sak som tidligere er registrert hos oss. Ta konktakt med oss ved spørsmål.